آتش نشانان اصفهان یک کودک ۱.۵ ساله را از خفگی نجات دادند – خبرگزاری مهر ایران و جهانفرهاد کاوه آهنگران با اشاره به خفگی کودک ۱.۵ ساله در اصفهان خاطرنشان کرد: مادر این کودک هنگام خفگی وی بر اثر خوردن پسته او را به آتش نشانی ۲۵ آورده است.

وی با بیان اینکه صورت این کودک به دلیل خفگی تیره شده بود، افزود: آتش نشانان تلاش زیادی کردند و با انجام تنفس مصنوعی کودک را احیا کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و ایمنی شهر اصفهان ادامه داد: این کودک بعد آر آتش نشانان CPR را در اورژانس انجام دادند.