آخرین اخبار دولتی و کاتالوگ الکترونیکی یارانه نقدی را مشاهده کنید
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است یارانه ها را به صورت صورتحساب الکترونیکی یا از طرق مناسب دیگر پرداخت کند. البته دولت نیز در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت های لازم برای عرضه کالاهای الکترونیکی فراهم نشود، یارانه ها به صورت نقدی پرداخت می شود.