آرشیو جنگ جهانی دوم (عکس)ماموران و منشی های FBI بر پرونده های موجود در آرشیو تسلیحات واشنگتن دی سی در سال ۱۹۴۵ نظارت می کنند. در طول جنگ جهانی دوم، آرشیو حاوی بیش از ۲۳ میلیون کارت شخصی و بیش از ۱۰ میلیون اثر انگشت بود. زمانی هر ماه حدود ۴۰۰۰۰۰ کارت جدید به آرشیو اضافه می شد.