آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیهکد خبر: ۹۷۰۴۶۸

آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۰، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه برگزار شد.

عکس: بهاره اسدی

۲۲ مهر ۱۴۰۰ – ۱۲:۳۴