آمادگی وزارت امور خارجه برای توسعه همکاری با یونسکو – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، وی با محمدرضا مجیدی حسین دبیرکل اتحادیه مجالس آسیایی و مدیر اجرایی همکاری های یونسکو ایران دیدار کرد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص فعالیت‌های اخیر دبیرخانه APC و برنامه جلسه آتی مجلس پرداخت.

وی همچنین موضع و نظر خود را در خصوص همکاری با یونسکو در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری غنی کشورمان ارائه کرد.

امیر عبداللهیان همچنین در این نشست وزارت امور خارجه آمادگی خود را برای حمایت از توسعه همکاری ها و سازوکارهای بین بخش های فرهنگی با در نظر گرفتن تمدن کهن، تنوع، میراث ارزشمند فرهنگی و مقیاس و ثروت گردشگری کشورمان اعلام کرد. بین المللی تمرکز بر مسائل فرهنگی مانند یونسکو.

وزیر امور خارجه با اشاره به نقش رهبری شورای اسلامی در جهان، مجالس اسلامی و آسیایی، از توجه محمد باکر کلیباف رئیس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس به دیپلماسی پارلمانی قدردانی کرد.

امیر عبداللهیان وی دیپلماسی پارلمانی را شتاب دهنده و ابزاری اضافی برای دیپلماسی دولتی خواند.