آمار ناامیدکننده مسکن سراسری؛ اجتناب کرده اند هر ۱۰ داوطلب فقط یک نفر


به گزارش کامبرس، آمارهای آشکار شده در رسانه ها در روزهای جدیدترین آرم می دهد کدام ممکن است خوب دهم نامزدها دقیق نهضت مسکن سراسری سودآور به تیز کردن مبلغ اولین ۴۰ میلیون تومانی شدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمود شایان، مدیرعامل موسسه مالی مسکن نیز تعدادی از روز پیش گفتن کرده بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مبلغ سپرده شده توسط ۲۲۰ هزار نفر، حدود ۳۷۲ هزار نفر {در این} موسسه مالی برای مسکن سراسری حساب باز کرده اند. این در حالی است کدام ممکن است وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تعدادی از روز پیش اجتناب کرده اند تایید ۲.۳ میلیون متقاضی خبر داد.

به آگاه مسئولان وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، حدود ۸.۵ میلیون تقاضای دقیق برای چالش های مسکن دولتی موجود است. به همان اندازه همین الان حدود ۵.۴ میلیون نفر در ساختار های مسکن دولتی پرونده شناسایی کرده اند. پس اجتناب کرده اند انجام تعیین مقدار های اولین اجتناب کرده اند این انواع تقاضا، افسران ۲.۳ میلیون مورد را شناخته شده به عنوان خوب شرط تعیین کردند. همراه خود این جاری به نظر می رسد مانند است امکانات مالی زیرین مردمان این امکان را برای اشخاص حقیقی معدودی لوازم کدام ممکن است به همان اندازه آخر این مد را طی کنند.

در گزارشی کدام ممکن است ایسنا در روزهای جدیدترین آشکار کرد، یکی اجتناب کرده اند توضیحات ضعیف ساختار نهضت سراسری مسکن گفتن پایین وعده های مسئولان در این سیستم اقدام سراسری است. اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۸ به همان اندازه ۱۴۰۰ قرار بود ۴۰۰ هزار واحد در قالب این ساختار پایان دادن شود با این حال آنچه به معنای واقعی کلمه هستند پایان دادن شد حدود ۴۰ هزار واحد بود. اجتناب کرده اند طرفی نامزدها باید هنگام پرونده شناسایی حدود ۴۰ میلیون تومان واریز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی بسته به پیشرفت چالش تزریق تبدیل می شود. فینال قسط در زمان نجاری تیز کردن تبدیل می شود. با این حال متعدد اجتناب کرده اند نامزدها اجتناب کرده اند جمله در شهر جدید پرند می گویند تاکنون ۱۶۰ میلیون تومان واریز کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است چالش آنها به ۱۰ نسبت پیشرفت نرسیده است.

تقاضای موثری دسترس در بازار مسکن {وجود ندارد}

مقامات ابراهیم رئیسی قول داد به همان اندازه ۴ سال بلند مدت ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد. اکنون همراه خود این پرس و جو مواجه است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به عدم تقاضای کارآمد، این موارد برای چه کسانی ساخته خواهند شد. همراه خود ملاحظه به ارزش های هنگفت زیرساختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم نهاده های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز، خواه یا نه این چالش میان راهی به آینده ۲.۳ میلیون مسکن مهریه کدام ممکن است باقی مانده است ۲۰۰ هزار واحد پس اجتناب کرده اند ۱۵ سال که هنوز است، نخواهد رسید؟

در واقع تمایز ساختار نهضت سراسری مسکن همراه خود مسکن مهر در اینجا است کدام ممکن است جنبش سراسری اجتناب کرده اند اصول مبدأ استفاده می تنبل. موضوع مهمی کدام ممکن است مهریه برای مسکن کم دارد. همراه خود این جاری، عدم ضمانت با اشاره به ارزش، میزان نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق بیمه تسهیلات، متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی را نسبت به دریافت پذیرش در این ساختار محتاط کرده است.

شاید بخش خودمالکی در نهضت سراسری مسکن راه ایمن تری برای ریاست جمهوری برای حضور در هدف مونتاژ سالانه خوب میلیون واحد مسکونی باشد، رقمی کدام ممکن است چندان بیش از حد نیست. محمدحسن العمداری، عضو هیأت مدیره موسسه مالی مسکن، اوایل فروردین ماه امسال اجتناب کرده اند پرونده شناسایی ۹۷ هزار متقاضی خوداشتغالی در ساختار حرکت سراسری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند این انواع ۵۷ هزار نفر پرونده شناسایی کرده اند. به موسسه مالی حاضر شده است.

همراه خود این حساب می توان ذکر شد کدام ممکن است در مجموع ۲۲۰ هزار متقاضی دقیق تاکنون به نهضت سراسری مسکن کمک پولی کرده اند کدام ممکن است حدود خوب چهارم آنها خوداشتغال هستند. بر این مقدمه شواهد حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است نمی توان به پیشرفت چالش چندان در معاونت ارتباطات {امیدوار بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه فینال آمار گفتن شده اجتناب کرده اند سوی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تاکنون ۸۶۴ هزار واحد نهضت سراسری مسکن انجام شده است. ۱.۵ میلیون واحد پایین تامین شد. رستم قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اختصاص داده شده شد در شش ماهه نخست سال جاری مونتاژ ۲ میلیون واحد مسکونی را پایان دادن تنبل.

انتهای پیام

برای ورود سریعتر: