آنتی ویروس جامد اجتناب کرده اند فروشگاه گوگل پلی بردن شده است


شش این سیستم مخرب کدام ممکن است شناخته شده به عنوان آنتی ویروس در می آیند توسط گوگل اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اپ استور این نمایندگی بردن شدند.

به گزارش Techspot، سرویس خبری فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به نقل اجتناب کرده اند Techspot، این سیستم‌های مخربی کدام ممکن است توسط صدها شخص غیر از آنتی‌ویروس دانلود شده‌اند تعیین شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند داده ها حساب کاربری را در فروشگاه Google به خانه شکنی ببرند. محققان امنیتی در گذشته اجتناب کرده اند بردن این ۶ سطح بازرسی اپلیکیشن ها را تعیین کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع دانلودها بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰۰۰ مورد بود. شخص همراه خود دانلود این آنتی ویروس به معنای واقعی کلمه هستند بدافزاری را وارد گوشی شخصی کرده است کدام ممکن است داده ها را می دزدد.

احساسی افزار آنتی ویروس جامد روزی کدام ممکن است عنوان کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز رفتن شخصی را وارد می کنید این عمیق را به سرور مخرب کشتی می تنبل، به همین دلیل آنها اغلب هستند اجتناب کرده اند آن برای ورود در نظر گرفته های تولید دیگری مشابه حساب های بانکی، رسانه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه الکترونیکی استفاده کنند. اصولاً قربانیان این بدافزار اجتناب کرده اند بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا بودند. اگرچه رفتار این این سیستم ها در گذشته اجتناب کرده اند دانلود سرزنده نیست، با این حال به سادگی نمی توان آنها را شناخته شده به عنوان بدافزار تعیین کرد. این دلیل است، لایه های امنیتی گوگل پلی {نمی توانند} آن را تعیین کنند. چنین بدافزاری قبلاً صدها در فروشگاه Google تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن شده است.