آیا آب اضافی وجود دارد؟ : تغذیه


من همیشه می شنوم “آب بیشتر بنوش آب بیشتر بنوش”. من فقط وقتی تشنه هستم می نوشم اما همیشه به من می گویند که باید بیشتر بنوشم.

اگر این واقعیت دارد ، دلایل علمی این که چرا من نباید در زمان تشنگی نوشیدنی کنم ، و چه نکاتی برای یادآوری خود برای ادامه نوشیدن چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید