آیا آلفا لیپوئیک اسید با منیزیم گلیسینات تداخل دارد؟ آیا توصیه می شود جداگانه مصرف شود؟این س moreال بیشتر بر تعامل آن با گلیسین متمرکز است

ارسال شده توسط / u / lfwtt
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید