آیا افرادی که در فرهنگی زندگی می کنند که نیاز به گیاهخواری دارد درصد بالاتری از آثار مرتبط با سلامتی را دارند؟ : تغذیه


تلاش برای شروع بحث یا بحث ، فقط کنجکاوی. من حدود 3 سال گیاهخوار هستم و به بسیاری از تاثیرات رژیم سخت گیرانه خود توجه می کنم. این باعث تعجب من می شود که آیا مردم در فرهنگ های گیاهخواری (بودایی ، هندی ، جوامع هیپی و غیره) تمایل دارند همان عوارض جانبی را گزارش کنند که می تواند مستقیماً با عدم رعایت رژیم غذایی وگان مرتبط باشد.

دیدگاهتان را بنویسید