آیا افزودن جوش شیرین یا بیکینگ پودر به غذا باعث سوء تغذیه / ناسالم می شود؟به عنوان مثال ، اگر من چیزی را با نقل قول مواد ناسالم مانند آرد گندم برشته کنم ، چرا سالم می ماند؟

ارسال شده توسط / u /isingphoenix22
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید