آیا بخش خصوصی مسئول صادرات فرآورده های نفتی خواهد بود؟ – اخبار تجارت


به گزارش خبرگزاری تجارت، رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت سیاست های غیر تشویقی در زنجیره ارزش را دلیل ممنوعیت خودخواسته عنوان کرد و از قانونگذار خواست شرایطی را برای صادرات محصولات نهایی فراهم کند. . .

به گزارش شانا؛ عبدالحسین بیات در سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی و تولید گروه اقتصادی صندوق بازنشستگی صنعت که در ساختمان شرکت سرمایه گذاری الحسن برگزار شد، گفت: تمرکز گروه اقتصادی صندوق بر پروژه های در دست اجرا است. تا افق ۱۴۰۴ به تعهدات خود عمل کند لازم است جریان درآمدی قابل قبولی برای سرمایه ایجاد شود.

وی از تشکیل دو شورای تخصصی بنگاه‌های اقتصادی در گروه اقتصادی شورای عالی پروژه‌های ذخایر نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، پتروشیمی، شرکت‌های تولیدکننده نفت و قیر و نقش معاونت برنامه‌ریزی و تولید شورا در تولید و تولید خبر داد. فروش (صادرات و تامین نیازهای داخلی) و تمرکز بر سودآوری، مواد اولیه و وضعیت سوخت.

یک رویکرد تشویقی برای تکمیل زنجیره ارزش

رئیس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت در جلسه ارائه مدیران درباره وضعیت صادرات گفت: برخی سیاست ها و رویکردهای قانونگذاری در توسعه زنجیره تامین تنبیهی است و باید به مشوق تبدیل شود. تجربه نشان می دهد که سیاست های غیر تشویقی در زنجیره ارزش ناکارآمد و گاه خود تنبیه کننده است.

بیات خاطرنشان می کند: البته از نظر اقتصادی هر گاه در ایجاد زنجیره ارزش افزوده واحد سود و منفعت بیشتر باشد به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر حرکت می کند.

وی تصریح کرد: برخی برنامه ها که ممکن است قانونی باشد با سیاست های اقتصادی مقاومتی در جهت تقویت بخش خصوصی و زمینه سازی در تضاد است. به عنوان مثال، مدیران شرکت نفت جی گزارش دادند که قانونگذار برای صادرات قیر به عنوان ماده اولیه مالیات وضع کرده است در حالی که این ماده محصول نهایی است. بنابراین وضع مالیات بر قیر صادراتی به بنگاه های اقتصادی مانند نفتجی لطمه می زند. بخش خصوصی باید توسط قوه مقننه تقویت شود، اما برخلاف سیاست های اقتصادی مخالف، در برخی قوانین و مصوبات بودجه، مالیات بر فروش خام بر محصولات نهایی این صنعت در نظر گرفته شده است.

رئیس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت ادامه داد: به عنوان یک بنگاه خصوصی برای کسب سود برای جامعه ذی نفعان (کارکنان و مستمری بگیران) پس از جلسه درخواست مجوز صادرات مستقیم داریم. نیازهای داخلی با حجم تولید ; تولیدکنندگان بزرگ قیر کشور باید در این مورد بحث کنند.

بیات افزود: در بنگاه اقتصادی، تولید تنها تابعی از سود است که به اندازه کافی سودآور نیست و تولید مبتنی بر زمینه های غیراقتصادی در بنگاه صندوقی جایی ندارد.

بهبود مستمر فرآیندهای تولید

وی گفت: در جاهایی که تولید کمتر از ظرفیت اسمی است، در هیچ جا نمی توان به اندازه کافی تولید کرد و یا اینکه دلیل کاهش تولید در شورا مشخص و بررسی شود؛ اما در صورت نیاز به دلیل کاهش تولید باید در شورا بررسی شود. بهبود مسیر بهبود مستمر فرآیند تولید بدون بررسی علل کاهش تولید غیرممکن است.

رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت گفت: از آنجایی که مسائل کسب و کار اقتصادی باید با تحقیق و تحلیل حل شود، تغییر در برنامه بودجه تنها با پیشنهاد و تصویب مجمع امکان پذیر است و موضوعاتی مانند تحقیقات بیشتر در این زمینه حائز اهمیت است. صنعت.”

آموزش غنی حفاظت از نیروی کار به موقع در نظر گرفته می شود: قبل از تولید، ایمنی کارگران مهم است. از مسئولان HSE انتظار می رود آموزش های لازم را به طور مستمر انجام دهند.

بر اساس این گزارش، شرکت های گروه اقتصادی صندوق بازنشستگی صنعت نفت حدود دو سوم مستمری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت و مبلغ ثابتی را از محل سود طرح های اقتصادی تامین می کنند. بنابراین توجه به مشکلات این بنگاه ها ارتباط مستقیمی با تجمیع فرآیند تشکیل منابع مالی برای تامین مستمری و مزایا دارد.

بر این اساس تولید نفت سپاهان در مهرماه ۱۴۰۱ روغن پایه ۲۳۵۹۳، روغن نهایی ۱۴۷۶۶، روغن فرآیند ۱۹۶۸۴، موم ضعیف ۶۴۸۰، ضدیخ ۶۸ تن بوده است. و شرکت جی نفت مهر حجم تولید ۸۱۸۳۴ تن قیر; حجم تولید پالایشگاه پترو کنگان ۱۶۵۱۲ بعلاوه پنتان، ۷۶۲۰۹ پروپان، ۳۷۹۰۷ بوتان; تولید شرکت شیمیایی هارک نفت ۵۶۹۲۷ تن متانول، ۷۹۸۶ تن پروپان، ۹۹۸۲ تن بوتان، ۸۲۳۸ تن گوگرد و ۹۴۲۷ تن پنتان پلاس تولید کرد.