آیا به خوردن مقدار زیادی گلوتن فکر می کنید؟ : تغذیه


من علاقه مند هستم که سیتان خودم را تهیه کنم (تقریباً گلوتن خالص) و اگر دوست داشته باشم می توانم او را اغلب بخورم.

من خواندم که هضم لکتین های فعال در گلوتن دشوار است و می تواند مشکلاتی را ایجاد کند ، اما پختن آنها لزوماً غیرفعال است.

آیا مصرف گلوتن (در صورت پخت) بسیار بد است و آیا می تواند باعث عدم تحمل گلوتن یا مشکلات دیگر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید