آیا در برآورد نیاز انرژی حاشیه خطایی وجود دارد؟ (EER): تغذیه


نه تنها نیازهای انرژی برآورد می شود ، به خوبی برآورد می شود (دقیقاً مشخص نیست) ، اما محتوای کالری واقعی آنچه می خورید به سختی مشخص می شود. برچسب گذاری مواد غذایی از گرد شدن شدید رنج می برد زیرا مقدار بر اساس اندازه گیری “سرو” است و محصولات طبیعی معمولاً به هیچ وجه اندازه گیری نمی شوند. “فنجان” اسفناج می تواند دارای محتوای اسفناج باشد که بسته به چگالی آن متفاوت است. مگر اینکه چنین محصولی را با دقت وزن کنید ، حتی ممکن است به آن نزدیک نشوید.

نکته این است که در دو طرف خطا وجود دارد. آخرین کلمه متعلق به مقیاس و آینه شماست. بازخورد بهترین تصحیح خطا است. اگر از چربی بدن خود فراتر رفتید ، کالری دریافتی خود را کاهش دهید ، تولید کالری خود یا هر دو را افزایش دهید. اگر در انتها هستید ، برعکس.

دیدگاهتان را بنویسید