آیا سیگار الکترونیکی بی خطر است؟پروفسور بریتون پیش بینی می کند که در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده شاهد ابتلا به سرطان ریه، برونشیت مزمن و سایر بیماری های جدی ریوی به دلیل مصرف VIP خواهیم بود. با این حال، این اعداد کمتر از خطرات سلامتی تنباکو هستند و احتمالاً بسیار کمتر هستند.