آیا غذاها یا مکمل هایی وجود دارند که می توانند چربی ها و روغن ها را در معده شما “جذب” کنند؟ : تغذیه


خوب – مبتنی بر علم است و شامل مجموعه ای از منابع بازبینی شده از همتا است. مناظره یک مبادله مودبانه و مودبانه است که بر علم واقعی متمرکز است و از اظهارنظر درباره دیگران اجتناب می کند

بد – این از تعمیم ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، هیچ منبع یا شکایات غیر اختصاصی در مورد دستور کار ، سوگیری یا بودجه استفاده می کند. در بهترین حالت ، این مبنایی بسیار ضعیف برای بحث های مبتنی بر علم می شود. همچنین ، بحث در مورد موضوع

زشت – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) شامل حمله / تضاد / خصومت علیه یک فرد یا گروه ، صدور ، استعفا ، ارتکاب جنگ صلیبی ، شرم آور ، اعتراض به تمام علوم ، یا ادعای اینکه همه تحقیقات / علم یک توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و موارد منفی را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام می شود. لطفا با تعدیل کننده این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید