آیا منابع گیاهی امگا 3 به همراه چربی برای جذب بهتر باید مصرف شوند؟ : تغذیه


آیا با منابع گیاهی مانند دانه های کتان یا دانه های چیا ، آیا به مصرف و جذب امگا 3 در ترکیب آنها با غذاهای چرب کمک می کند یا بدن به همان میزان جذب می کند حتی اگر آنها را با منابع چربی مصرف نکنید؟ من می دانم که با روغن ماهی ، مصرف آن پس از یک وعده غذایی چرب ترجیح داده می شود تا از جذب مناسب اطمینان حاصل شود.

من آگاه هستم که تبدیل از ALA به EPA و DHA در مقایسه با روغن ماهی خیلی خوب نیست.

دیدگاهتان را بنویسید