آیا می توان اندازه گیری پروتئین / چربی را بر اساس درصد تعیین کرد؟ : تغذیه


من فقط از این قسمت گوشت گاو به عنوان مثال استفاده می کنم زیرا در حال حاضر٪ s را پیش رو دارم. اگر می دانم قلب گوشت گاو 82 درصد پروتئین و 18 درصد چربی وزن دارد ، آیا می توانم از این عدد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در 1 اونس قلب گاو استفاده کنم؟ در مورد سایر برش ها / قطعات نیز همین امر صادق است … اگر بدانم ریه های گوشت گاو 86.5٪ پروتئین ، 13.5٪ چربی هستند ، آیا می توانم کلان وزن را تعیین کنم؟

(بله ، می دانم که این نمونه ای از یک محصول عجیب و غریب است .. lol. آنها تنها 2 موردی بودند که من هنگام نگاه کردن به قسمت گوشت گاو با آنها روبرو شدم تا بینی من را در پروتئین٪ / چربی حفر کنند)

دیدگاهتان را بنویسید