آیا می توان قیمت قبر را متعادل کرد؟


به گزارش خبرنگار فارس، اخیرا جمعی از بینندگان فارسی کمپینی در اعتراض به قیمت نابرابر قبور در شهرهای مختلف و افزایش قیمت قبرها بسته به موقعیت مکانی آنها در سامانه فارس من ثبت کردند. تعداد قبرها را برابر کنید

این کمپین خاطرنشان می کند که گورستان ها، مانند شهرهای مختلف جهان، قیمت های متفاوتی دارند. مثلاً آیا قبرستان در خیابان قیمت دارد یا اگر در قسمتی دورافتاده از قبرستان باشد قیمت دیگری دارد؟ در گورستان ها عده ای برای خود قبرهای خانوادگی می سازند که مردم عادی از پس هزینه های آن برنمی آیند.

در پایتخت هم وضعیت به همین منوال است. علاوه بر بهشت ​​زهرا که قیمت مقبره در تهران را تصویب کرد، چندین قبرستان دیگر نیز زیر نظر بنیاد هیشیگ فعالیت می کنند.

امامزاده صالح، شاه عبدالعظیم، قبرستان دولاب و ابن بابویه از جمله این قبرستان ها هستند.

به نظر می رسد تعادل قیمت قبر برای مدیریت شهری امکان پذیر نیست و تعدادی از تصمیم گیران موازی باید به اجماع برسند.

انتهای پیام/
آن را در صفحه اول پیشنهاد دهید