آیا می توان A1C را از نمره 6 کاهش داد تا "دیگر پیش دیابت نیست"؟برای کاهش نمره و چه مدت تا مشخص شدن نتیجه چه چیزی لازم است؟

ارسال شده توسط / u / getitoffmychestpleas
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید