آیا هورمون های موجود در شیر مضر هستند؟ آیا آنها سطح استروژن ما را افزایش می دهند؟ : تغذیه


من با مقاله خبری هاروارد با عنوان “هورمون های موجود در شیر می توانند مضر باشند” که در سال 2006 منتشر شد برخورد کردم که موارد زیر را می گوید:

خطر احتمالی بسیار زیاد است. استروژن طبیعی مانند ترکیبات استروژن موجود در آفت کش ها 100000 برابر قوی تر از همتایان محیطی خود است.

“در میان راههای تماس انسان با استروژن ، ما بیشتر به شیر گاو علاقه داریم که حاوی مقدار زیادی هورمون جنسی زنانه است“، Ganmaa به مخاطبان خود گفت. به گفته وی ، شیر 60 تا 80 درصد استروژن مصرفی را تشکیل می دهد.

آیا مردان باید مصرف لبنیات خود را کاهش دهند؟ و آیا زنان باید شیر بیشتری بنوشند؟

دیدگاهتان را بنویسید