آیا کنسانتره پروتئین آب پنیر چیز دیگری ذکر شده است؟ : تغذیه


من باید از آن دوری کنم زیرا باعث ایجاد جوش می شود.

آیا همیشه روی برچسب مواد تشکیل دهنده به عنوان کنسانتره پروتئین آب پنیر ذکر شده است یا باید به دنبال اصطلاحات دیگری نیز باشم؟

هر کمکی قابل قدردانی است. من نمی دانستم که زیردریایی های دیگری برای پرسیدن وجود دارد ، و گوگل اصلا ظاهر نشد.

دیدگاهتان را بنویسید