آیا یک بسته ماهی تن starkis در صورت زیاد خوردن خطرناک است؟ : تغذیه


من می دانم که ماهی تن نسبت به سایر ماهیان جیوه بالاتری دارد. با توجه به وب سایت starkis ، محتوای کنسرو ماهی تن آنها 1.0 ppm است ، من هیچ عددی مستقیم برای کیسه ها در هیچ جا نمی بینم. کسی میدونه کیسه چنده؟ چقدر محتوای جیوه برای شما مضر است ، به خصوص اگر هر روز آن را بخورم؟

دیدگاهتان را بنویسید