آیفون ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل واچ احتمالا به قابلیت های تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای مجهز خواهند شد


اپل قصد دارد اجتناب کرده اند تصمیم تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای در سری جدید ساعت های معقول شخصی استفاده تنبل. این مشخصه به مشتریان {کمک می کند} به همان اندازه با بیرون خواستن به اپراتور، فورا تقاضا کمک هر دو کشتی پیام های اساسی اجتناب کرده اند طریق جامعه ایبادار داشته باشند.

به گزارش سرویس خبری فناوری تکنا، سال قبلی گزارش هایی چاپ شده شد مبنی بر اینکه اپل در جاری کار روی پیوستن به تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودن آنها به آیفون ۱۳ است با این حال سرانجام آیفون ۱۳ با بیرون این قابلیت روانه بازار شد. اگرچه این مشخصه در آیفون ۱۳ گنجانده نشده است، با این حال به مستعد ابتلا به اپل این مشخصه را به آیفون ۱۴ اضافه خواهد کرد.به آموزش داده شده است بلومبرگ، جدا از آیفون ۱۴، این نمایندگی اجتناب کرده اند این فناوری در اپل واچ نیز استفاده خواهد کرد.

قابلیت ارتباط تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای در ۲ نیمه به مشتریان {کمک می کند} به همان اندازه ارتباط برقرار کنند. نیمه اول پیام اضطراری اجتناب کرده اند طریق مخاطبین نامیده تبدیل می شود. این مشخصه در گوشی های اپل به صورت حباب های خاکستری حاضر داده تبدیل می شود. بخش دوم درمورد به گفتن فاجعه به مقام به فرماندهی است. این مشخصه اجتناب کرده اند مصرف کننده تمایل دارد کدام ممکن است فاجعه را گزارش تنبل. به نظر می رسد مانند است استفاده اجتناب کرده اند این مشخصه سرانجام به اصول بومی حال وابسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است در همه ملت ها امکان استفاده اجتناب کرده اند آن وجود نداشته باشد.