ابتکار: دولت به لایحه منع خشونت علیه زنان پایبند بود/ قانون اساسی رفتار تعزیری ها را با حجاب ها توضیح نمی دهد/ جریان تندرو امروز به رفتار شهید سلیمانی توجهی نمی کند.
معصومه ابتکار، سیاستمدار زن در گفت و گوی تفصیلی با دیده بان ایران با تشریح وقایع تاریخی مربوط به زنان گفت: برخی از مردم کشور معتقدند که باید با مسائل فرهنگی مربوط به زنان به شدت و با خشونت برخورد کرد. در اوایل انقلاب، روندی در کشور این بود که تلاش می‌کردند زنان را در محدوده تصویر تلویزیونی نگه دارند، زنانی که تحت پوشش خدمات دولتی نیستند. استفاده از برق، آب و گاز نیز ممنوع است