اتحادیه صنف طراحان گرافیک با تغییر نشان مخالف است "استاندارد" (+عکس)نگرش و عملکرد تصمیم گیران و مسئولان در این امر، صرف نظر از هدف، اقدامات غیرکارشناسی، اضافات و حذف ها، به اهداف خود نرسیده و بی شک مشکلات ساختاری جدی را در آینده به دنبال خواهد داشت. قابل حفاظت نیست و کلاریتی به این اثر ملی آسیب جدی وارد کرده است.