احمد سلمان رشدی; داستان زندگی اعدام (+عکس)
یکی از کتاب های سلمان رشدی، شرم، برنده جایزه بهترین داستان خارجی سال ۱۳۶۴ جمهوری اسلامی ایران شد. رشدی نه تنها در ایران بلکه در جهان به عنوان نویسنده ای با استعداد شناخته شد و نوشتن کتابی که بزرگترین اشتباه زندگی او بود، سرنوشت او را تغییر داد و او را در ۴۱ سالگی به زندگی پنهانی کشاند. «آیات شیطانی» بیش از آنکه ریشه در حقایق تاریخی اوایل اسلام داشته باشد، زاییده تخیل قصه گو بود و توهین به مقدسات پیامبر اسلام (ص) و بیش از یک میلیارد نفر بود.