اختراع ۲۶ تن ذرت قاچاق در کرمانشاه


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمانشاه، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در این زمان در مخلوط رسانه ها ذکر شد: کاردن.

وی یکپارچه داد: در بازرسی های {انجام شده} ۲۶ تن ذرت قاچاق به خوب ارزش ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون ریال اختراع شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه علاوه بر این اجتناب کرده اند دستگیری نیروی محرک وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد وی به مراجع قضایی برای صدور تصمیم مورد نیاز خبر داد.

جاویدان در نهایت نبرد همراه خود پدیده قاچاق را یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های پلیس کرمانشاه عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در سال قبلی کشفیات قاچاق نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش اجتناب کرده اند ۲۸ نسبت انبساط داشته است.

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول توصیه دهید