اختصاص فارکس دولتی به روحانی علاوه بر این جاده ساخت سیگار خارجی


مجید انصاری مشاور افراد ممسنی در مجلس شورای اسلامی در اظهار داشت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با ردیابی به مونتاژ همین الان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصدیق شد: مجلس شورای اسلامی در مونتاژ همین الان مجلس شورای اسلامی در حال وقوع است.

وی افزود: درک الغدیری در گزارش شخصی خاطرنشان کردند کدام ممکن است اشکال ما در بحث آسیب های اجتماعی به تعدد تجهیزات ها {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقص در تخصیص شهرت به این قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم رفاهی اجتناب کرده اند این پول کم است. “

سخنگوی مرجعیت اجتماعی اظهار داشت: در یکپارچه این مونتاژ مدیرعامل نمایندگی دخانیات نیز در کمیته حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت حال نمایندگی به اعضای مرجع حاضر کرد.

الانصاری خاطرنشان کرد: بر مقدمه این گزارش، سهم نمایندگی دخانیات اجتناب کرده اند بازار ایران اجتناب کرده اند ۸۵ سهم به حدود ۱۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شاغلان این نمایندگی اجتناب کرده اند ۱۰ هزار نفر به ۴ هزار کارمند کاهش یافته است است.

وی افزود: علاوه بر این درجه زیر کشت توتون در ملت اجتناب کرده اند ۹ هزار هکتار به ۱۰۰۰ هکتار کاهش یافته است است کدام ممکن است در بخش استفاده مشکلات شدید تحمیل کرده است.

سخنگوی گروه نظام اجتماعی تصریح کرد: مدیرعامل نمایندگی دخانیات در گزارش شخصی مهمترین انگیزه این مورد را ورود سیگار نمایندگی های چندملیتی به بازار ایران عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود سیگارهای خارجی به بازار ایران را عنوان کرد. بازار ایران. برای نمایندگی دخانیات مشکلات شدید تحمیل کرد.

الانصاری خاطرنشان کرد: در مقامات در گذشته فارکس دولتی علاوه بر این جاده ساخت سیگار خارجی در ملت اختصاص گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی روحانی جاده ساخت این سیگار را در ملت افتتاح کرد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید