ادعا همبستگی مردمان بیله تجربه همراه خود فلسطین – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مردمان مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه دار بیله تجربه در لبیک به فرمان پدر مingسس فقید جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) همراه خود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۴۳ سال اجتناب کرده اند نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان شناخته شده به عنوان روز جهانی قدس به جاده‌ها آمدند به همان اندازه بار تولید دیگری همبستگی شخصی را در حمایت اجتناب کرده اند حقوق قانونی مردمان مسلمان فلسطین ادعا کنند.