اردن: حمله اسرائیل به مسجد الاقصی ایمنی جهان را شبح می تنبل


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، مقامات اردن درست در این لحظه در نشستی به ریاست «بشار الخساونه» نخست وزیر، تحریک کردن فشار ها در مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های اردن برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف آن چیست. حمایت اجتناب کرده اند این فشار ها نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت اورشلیم تاریخی را می خوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی می کنند.

به گزارش جامعه تلویزیونی الجدید، نخست وزیر اردن اجتناب کرده اند امتحان شده های فشرده مقامات اردن برای پیگیری پیشنهاد های ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در یکپارچه تصمیم با طرف های جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان برای معامله تمامی اقدامات بوتلگ اسرائیل صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: اسرائیل جستجو در تنظیم است. – وضعیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحرام الشریف.

الخساوه ذکر شد: درست در این لحظه شاهد اتفاقات شدید بودیم کدام ممکن است در نتیجه امتحان شده برای قطع روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی حرم مطهر شد. این غیرقابل قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل قبول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آن را محکوم می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا صریح وزارت خارجه اردن نسبت به خطر چنین اقداماتی هشدار داد.
نخست وزیر اردن ذکر شد: امتحان شده گروه های افراطی برای هتک حرمت مسجد الاقصی قابل انجام است خطرات بزرگی را جستجو در داشته باشد، اگر فورا متوقف نشود، از ایمنی، صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری جهان را شبح می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید او مسایل تاریخی را در اختیار خواهد گرفت. تولیت مسجد الاقصی. مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه آن یک است وظیفه جهان ای، اسلامی، عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان است.
نخست وزیر اردن تاکید کرد: مسجد الاقصی با ۱۴۴ هکتار وسعت، مکانی کاملاً برای عبادات اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع اردن {در این} زمینه ملایم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره {در سراسر} جهان مورد تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت {بوده است}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات در سراسر جهان تصمیم های ویژه در اورشلیم تدوین شود.

الخساونه ذکر شد: اسرائیل شناخته شده به عنوان امکانات اشغالگر در اراضی فلسطین در کنترل هر اتفاقی در قدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به جایگاه تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی آن احترام بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی در سراسر جهان به طور قابل توجهی در خصوص مقدسات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحی در قدس را زیر پا نگذارد. . “

نخست وزیر اردن با خاص اینکه کشورش اجتناب کرده اند حق برادران فلسطینی در استفاده اجتناب کرده اند حقوق مشروع شخصی حمایت می تنبل، نیازمند تحمیل ملت بی طرفانه فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتخت قدس شرقی شد.
انتهای حرف / م
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید