از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهرانی
شهردار بلافاصله دستور داد تلمبه بیاورند و با کمک همکارانش سد کوچکی جلوی دروازه زیرزمینی ساخت تا پمپ برسد. بعد از دقایقی آب زیرزمینی خالی شد و پیرزن به نام مهدی باکری که بهبود یافته بود شروع به دعا کرد: خدا رحمتت کند پسرم. آن شهردار کجاست که از زحمات شما حتی اندکی درس بگیرد؟!