از کجا می توانم میزان جذب هر الکترولیت را پیدا کنم؟ : تغذیه


چقدر سدیم ، منیزیم یا پتاسیم می تواند توسط بدن انسان در یک ساعت جذب شود؟ به معنی جذب “این مورد به جای استفاده از توالت در بدن مورد استفاده قرار می گیرد”.

من در گوگل سرچ کردم و در مجلات دانشگاهی جستجو کردم اما چیزی پیدا نکردم.

دیدگاهتان را بنویسید