استاندار زاهدان: اغتشاش گران ۱۲ بانک را به آتش کشیدند/ ۸ شعبه به طور کامل در آتش سوختند/ چندین خودروی اورژانس به طور کامل سوختند/ ۳ ایستگاه آتش نشانی در آتش سوختند/ ساختمان موسسه بیمه سلامت آسیب دید.
استاندار زاهدان با بیان اینکه حفظ امنیت و آرامش مردم بر عهده امنیت کشور، ارتش و دولت است، تاکید کرد: متأسفانه چهار نفر از بهترین افراد ما که برای حفظ امنیت مردم تلاش کردند در جریان این حادثه کشته شدند. شورش از دیروز آنها کشته شدند.