استفاده از فیبر برای کاهش گرسنگی: تغذیه


در حال حاضر من برای کاهش گرسنگی آب جو می نوشم. من به مکمل ها روی می آورم زیرا جو در حال حاضر کم است. من خواندم که اگر برای مدت طولانی این کار را انجام دهید برای سیستم گوارشی شما مفید نیست. من نمی دانم “بلند مدت” به چه معناست. آیا باید یک ماه این کار را انجام دهم؟ آیا مطالعاتی در این مورد وجود دارد؟ آیا کسی می تواند مرا به مطالعه خاصی راهنمایی کند که در این مورد بحث می کند یا آیا اجماع علمی وجود دارد که توسط مردم به دست آمده است. من یک مرد 30 ساله هستم.

دیدگاهتان را بنویسید