اسپیس ایکس اولین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر جاسوسی را در کره جنوبی پرتاب کرد


کره جنوبی قصد دارد اولین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر جاسوسی شخصی را در سال ۲۰۲۳ پرتاب تنبل. اسپیس ایکس نیز وظیفه پرتاب این تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر را بر عهده می تواند داشته باشد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نیوز، شبح نبرد با کره شمالی، کره جنوبی را بر آن داشته تا شخصی را برای مدیریت تدافعی در قلمرو کنار هم قرار دادن تنبل. این دلیل است، مقامات به طور بی طرفانه سعی کرد زیرساخت های اطلاعاتی را تحمیل تنبل.

به مشاوره افسران سئول، این ملت در سال ۲۰۲۳ اولین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر جاسوسی خانه را با کمک موشک فالکون ۹ به منطقه پرتاب خواهد کرد.{در این} پرتاب، ۵ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر جاسوسی تا سال ۲۰۲۵ در مدار خواهند بود. موسسه تحقیقات فضایی دولتی کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت این ملت آژانس رشد قراردادهایی را با اسپیس ایکس امضا کرده {است تا} اجتناب کرده اند موشک فالکون ۹ برای حمل تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ۸۰۰ کیلوگرمی این ملت استفاده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا سال ۲۰۲۵ انواع بیشتری پرتاب شود.

مونتاژ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های جاسوسی کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ در قالب عالی ماموریت ۴۷۰ میلیون دلاری به تماس گرفتن ماموریت ۴۲۵ تحریک کردن شد کدام ممکن است هدف آن افزایش قابلیت های ایجاد این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش وابستگی آن به دانش کشورهایی مشابه با آمریکا است. بدین انجمن این ملت قصد دارد تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های نیروی دریایی شخصی را به مدار پایین بفرستد. اولین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر نیروی دریایی این ملت به تماس گرفتن Anasis-II با کمک موشک فالکون ۹ به منطقه پرتاب شد، از گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند این تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها به سیستم دفاعی کره جنوبی تماشا بر تحرکات کره شمالی {کمک می کند}.