اشتها در کمبود کالری در حالی که سالم در مقابل اضافه وزن …: تغذیه


از روی کنجکاوی ، می گویند 2 نفر از جنس ، قد و غیره هستند که 150 پوند (سالم) و دارای کمبود کالری هستند ، و دیگری که 180 پوند (ناسالم) وزن دارد و کمبود کالری دارد … چرا افرادی که 180 پوند وزن دارند احساس گرسنگی کمتری می کنند زیرا ذخایر چربی آنها برای انرژی کار می کند؟ جاده چطوره؟

دیدگاهتان را بنویسید