اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب در پست دولتی باشد/ ۸۰ سهم بخشداران در شهرستان ها منصوب شدند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی در دیدار همراه خود مسئولان شهرستان کرما تصدیق شد: اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصابات باید در راستای تکریم مقامات باشد. ممکن است آن را در اقامت افراد بافت کردم.

وی دقیق کرد: انتصابات در بخش فرمانداران شهرستان ها به نوک رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ سهم بخشداران انتصابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر مدیران کل تجهیزات های اجرایی دستخوش تغییراتی شدند، متعاقباً اصلاحات در مدیران شهرستان ها همت فرمانداران را می طلبد.

استاندار خراسان شمالی به این سیستم مقامات برای اعطای اختیارات درست به استانداران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سریع مقامات اختیارات درست برای عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب مدیران کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند انتخاب ها را به استانداران می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مسئولان شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران.” افزایش خواهد کشف شد.»

وی اظهار داشت: مشارکت افراد در بهبود ممکن است ما را در حضور در اهدافمان یاری تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین نژاد آسانسور نهاد ائمه جمعه را به معنای آسانسور شهر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: افزایش وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام اجتماعی در زیر لوای قرآن فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر همراه خود آسانسور نهاد ائمه جمعه امکان پذیر است.

وی همراه خود ردیابی به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات بخش شهری دقیق کرد: جدا از خودکفایی شهرداری ها باید ساختار های جامعی برای تعیین استعدادهای شهری حاضر شود.

شایان اشاره کردن است در ابتدای این مونتاژ تعداد اندکی اجتناب کرده اند مسئولین کارما به دقیق مطالبات افراد شهرستان پرداختند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید