اطلاعات جدید از قتل رئیس سابق پزشکی قانونی
با بررسی این فیلم دوربین مداربسته مشخص شد قاتل میانسال که صورت خود را با ماسک و کلاه مشکی پوشانده بود برای چند ثانیه مقتول را در خیابان ایرانزمین تعقیب و یک کلت را از کوله پشتی خود بیرون آورد. یک ثانیه بعد پیرمرد را نشانه گرفت و ۲ گلوله شلیک کرد.