اعتراض نماینده مجلس به قانون جدید نیروی انتظامی در برخورد با موتور سواران متخلفکد خبر: ۹۷۰۳۲۴

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:
اخیرا دیدم نیروی انتظامی موتور سواری را که فرزندش در کنارش بود پیاده، جلیقه ای بر سر او کرد و مقابل فرزندش رفتار بدی با او داشتند.
چرا با موتور سواری که جزو قشر مستضعف است چنین رفتاری می شود.
کمیسیون داخلی و کمیسیون امنیت ملی برای این موضوع راه حل بیاندیشد.