افراد سالم چه فکر می کنند اما در واقع چنین نمی دانند؟ : تغذیه


Juice D روشن است. مردم آن را آب پرتقال می دانند اما اینطور نیست.

jus caprisun همچنین سالم نیست

تعداد زیادی از غلات به طور کلی چندان سالم نیستند ، اما بخشی از یک صبحانه معمولی آمریکایی هستند.

در دهه 90 میلادی شیر برای استخوان های قوی به شما تبلیغ شد و اکثر افرادی که آن را می نوشیدند آن را سالم می دانستند اما ما قطعاً نباید آن را بخوریم یا بنوشیم. اگر این کار را می کنید ارگانیک شوید.

نوشابه رژیمی سودا را سالم تر نمی کند.

سالادها وقتی با سس پوشانده شوند چندان سالم نیستند

در واقع تعداد زیادی از اقلام موجود در فروشگاه. غذاها یا فرآوری شده یا مملو از شکر و مواد نگهدارنده هستند

دیدگاهتان را بنویسید