الکل به عنوان یک ماده مغذی کلان: تغذیه


هی

ببخشید اگر این زیرنویس اشتباه است ، من تازه اینجا هستم. من می خواهم به حل بحث در مورد الکل به عنوان منبع انرژی یا یک ماده مغذی کلان کمک کنم!

نظر من این است که الکل انرژی را تأمین می کند ، بنابراین به عنوان یک ماده مغذی کلان محسوب می شود و با کل کالری روزانه مبارزه می کند.

در عوض بگویید که نمی توان آن را ذخیره کرد و بنابراین به حساب نمی آید.

در ادامه می گویم اگرچه نمی توان آن را ذخیره کرد ، اما از سوزاندن منابع گردش خون یا ذخیره شده کالری جلوگیری می کند و بنابراین باید شمارش شود.

چی میگی تغذیه؟

بسیار از شما متشکرم.

🙂

دیدگاهتان را بنویسید