امارات را پس از سیل شدید ببینید. فجیره ساکت شد
بر اثر بارش شدید باران در امارات، شهر بندری فجیره در شرق این کشور دچار سیل شد. اسپوتنیک گزارش داد که فجیره بیشترین بارندگی را در امارات داشته است. بارش‌هایی که از چهارشنبه گذشته تاکنون بخش‌هایی از این کشور را درنوردیده، شدیدترین باران‌های امارات در ۲۷ سال گذشته است.