امام جمعه کاشان: هرکس به نظام مقدس جمهوری اسلامی تعرض کند باید در طول تاریخ از مومنان طلب بخشش کند.
زارعی نصب دوربین های مداربسته در ادارات و مناطق حساس را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگیرشدگان در جریان اغتشاشات جوانان ۲۰ ساله و زیر سنی بودند که توسط برخی افراد و تبلیغات مخرب فعالان ضد معبد مورد آزار روانی قرار گرفتند. نظام جمهوری اسلامی.