امروز وضعیت بودجه کشور مناسب نیست و نیازمند اصلاح ساختار استکد خبر: ۹۷۰۵۶۱

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجو:
اصلاح ساختار بودجه باید منابع موجود را شفاف بکند.
یارانه و قیمت 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفتی که به صورت تهاتر بین شرکت نفت و پالایشگاه انجام می‌شود کجاست؟ شاید اگر به این آمار نگاه کنیم از کل بودجه کشور بیشتر باشد.