امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در مناطق مسکونی – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با اشاره به اینکه دستورالعمل مکان یابی شرکت ها و سازمان های دانش بنیان در ۲۲ منطقه ابلاغ شده است، گفت: گان شهرداری تهران گفت: شورای اسلامی قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب و در پی نامه اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عنوان شرکت های دانش بنیان را به فهرست مشاغل مجاز به فعالیت اضافه کرد. ماده ۵۵ بند ۲۴ قانون مورد استفاده برای ایجاد واحدهای مسکونی. مدیریت شهرداری.

وی تفاهم نامه امضا شده بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران در خصوص «ایجاد و ترویج اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی برای ساخت شهر هوشمند در تهران» را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: تبصره های این تفاهم نامه، شرکت های دانش بنیان و خلاق هستند. ، سازمان ها و واحدها فن آوری مورد پذیرش وزارت علوم یا معاونت علمی و فناوری و همچنین مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، شرکت های دانش بنیان یا خلاق. پشتیبانی به شرطی انجام می شود که اولویت ماموریت شهر ایجاد مزاحمت برای همسایگان و همسایگان نباشد. همسایه ها همچنین با اخذ مجوز ویژه از سازمان فناوری نوین و نوین شهر، امکان فعالیت در مناطق و واحدهای مسکونی مختلف بر اساس ضوابط و مقررات وجود دارد.

معاون شهردار تهران افزود: مدیریت شهر تهران موظف است در این امر کمک کند. گریهماهنگی و ادغام اقدامات نوآوری و فناوری در این سازمان و ایجاد سازمان فناوری نوین و نوین با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود، اما تا زمان تشکیل این سازمان، مسائل مربوط به آن از طریق مرکز هوشمند تهران قابل حل است. .