امگا 3 + تست روغن آفتابگردان س: تغذیه


سلام

امگا 6 و امگا 3 را آزمایش کردم – نتایج عبارتند از:
نسبت ARA Omega-6 / EPA Omega-3: 4.89 (محدوده: 1.5 تا 3.0 ، بهینه = 2)

ابتدا متوجه آزمایشاتی با استفاده از EPA به عنوان امگا 3 شدم. به نظر می رسد که DHA را منتشر می کرد. چرا می توان DHA را آزمایش کرد؟

ثانیاً ، پزشک پزشکی کاربردی من https://bodybio.co.uk/productions/bodybio-balance-oil- را توصیه کرد اما بعد از قرار ملاقات ، متوجه شدم که روغن آفتابگردان دارد. من اکسیداسیون روغن آفتابگردان را در هنگام گرم شدن می دانم و محصول سرد است ، بنابراین فکر می کنم مشکلی نیست.

اما همچنین ، من تعجب می کنم که چرا خوردن ترکیب Omega6 / Omega3 بهتر از دوز بالای امگا 3 است ، زیرا به نظر می رسد باید نسبت را افزایش دهم … هر گونه فکر؟

دیدگاهتان را بنویسید