انوری استاد ادبیات فارسی به کرونا مبتلا شده است
حسن انوری متولد ۱۳۱۲ در تکاب است. او به عنوان چهره ای جاودانه در عرصه «ادبیات» معرفی شد. تاکنون فرهنگ بزرگ سخن، دستور زبان فارسی، راهنمای آموزش فارسی، دفتر خاطرات رستم و سهراب، سخن و اندیشه، گزینه شعر صائب و گزینه شعر سعدی را منتشر کرده است. و … منتشر می شود.