انیمیشن | تجملات پایتخت ها از جیب شهروندان پر می شود


انیمیشن | این روزها استخر مجلل نشینان پایتخت از جیب شهروندان پر شده و تهرانی های متمول روزانه ۱.۸ میلیارد تومان یارانه دریافت می کنند.

طراحی: فرهاد بهرامی

۱۱:۱۱

۱۴۰۱-۴-۱۱








۰



http://fna.ir/1pzgky