اهالی بم شناسنامه دریافت می کنند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، منیره ستارزاده صبح سه شنبه در دیدار با شهردار بم اظهار داشت: قنات یکی از بناهای تاریخی ارزشمند بم است و نشان دهنده رکورد جهانی قنات هایی مانند اکبر آباد و قاسم آباد است. اهمیت این موضوع

وی با تاکید بر حفظ و نگهداری کانال های آب گفت: کانال های آب یکی از مهم ترین مولفه های مرتبط با کانال های آبی است و باید تجربه و دانش این افراد به نسل های جدید منتقل شود.

وی درباره حمایت از ثروتمندان افزود: ساماندهی و صدور شناسنامه کانی سلام بم یکی از اقدامات در حال انجام است.

ستارزاده افزود: در این طرح رکورد منیزیم دارم میبینم ثبت می شود و این مشکل می تواند در مستندسازی کانال های آب و حفظ این سازه ها موثر باشد.

وی با تاکید بر انتقال تجربیات مردم مغنی ​​به نسل جدید تصریح کرد: تعدادی از این افراد بیمه شده هلال احمر هستند بنابراین باید این فعالیت توسعه یابد.

او هم ساخت کلاس ها خوانندگان از امنیت مطلع می شوند.